Valgkampsgrundlag

/Valgkampsgrundlag
Valgkampsgrundlag2020-10-18T14:38:51+00:00

Sammen om Aarhus Universitet

Studenterrådets valgkampsgrundlag 2020

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre.

Sammen om bedre kommunikation

Det sidste års omvæltninger har dannet grobund for især én velkendt problematik, som de studerende stifter bekendtskab med allerede umiddelbart efter studiestart, nemlig dårlig kommunikation og uorganiserede kommunkationsveje fra universitetet.
Manglende information og for mange forskellige kanaler forvirrer de studerende, og skaber utryghed, især under omskiftelige omstændigheder. Uvished om undervisning, eksamener og fysisk nedlukning af campus skaber målbar mistrivsel og fald i fagligt udbytte. Langsomme og indviklede kommunikationsveje mindsker også de studerendes mulighed for at få medindflydelse på relevante beslutninger.

For at det gensidige forhold mellem studerende og universitet er velfungerende, er det afgørende, at der er tydelige kommunikationsveje både til og fra studerende. Således skabes mulighed for indflydelse, lige så vel som forvirring og utryghed undgås.

Klar og entydigt kommunikation er essentiel i alle større organisationer!

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • Kommunikationsvejene mellem universitetet og de studerende skal organiseres – det skal ske med inddragelse af de studerende.
 • Vigtig information skal lande hos de studerende direkte fra AU gennem officielle kommunikationskanaler.
 • Universitetet skal kommunikere klart, tydeligt og rettidigt ud til alle relevante studerende, så utryghed på baggrund af forvirring og dårlig kommunikation undgås.
 • Nye studerende skal introduceres ordentligt til de forskellige kommunikationsveje.

 

Sammen om et bæredygtigt universitet

Som en samfundsbærende institution er det vigtigt, at Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt. Studenterrådet har i bestyrelsen vedtaget en klimastrategi med ambitiøse klimamål for universitetets drift. For at disse mål kan indfries, er det vigtigt, at universitetet tager ansvar og spiller en aktiv rolle i indsatsen. Det er nu, vi skal handle.

Universitetets drift skal blive mere bæredygtig. Det kan vores formål som universitet også – uddannelse og forskning. Derfor er det vigtigt, at universitetsledelsen tager ansvar for at facilitere, at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage til at løse klimakrisen samtidig med, at der værnes om den akademiske frihed.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt
 • Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.

 

Sammen om kvalitetsuddannelser

Studerende på Aarhus Universitet bruger meget tid på at fordybe sig og blive så dygtige som muligt til vores respektive fag. Derfor har det altid været Studenterrådets kerneopgave at sikre højest mulig kvalitet i uddannelserne. Studenterrådet vil derfor bekæmpe tiltag, som forværrer studerendes muligheder for at dygtiggøre sig. Aarhus Universitets fremdriftsregler forværrer den faglige kvalitet ved at forringe studerendes muligheder for fordybelse på studiet.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At de interne remdriftsregler på Aarhus skal tages op til revision og lempes mest muligt inden for reformens rammer
 • At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.

 

Sammen om tryghed og trivsel

Corona-krisen har medført en række problematikker for fagligheden og vores trivsel som studerende på Aarhus Universitet. Undervisning skal kunne foregå sikkert, men det er vigtigt, at universitetet går mindst muligt på kompromis med fagligheden, samt at universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.

Aarhus Universitet trives kun som institution, når studerende bliver hørt i universitetets besluttende og rådgivende organer. Ligeså trives studerende kun, når universitetet har fokus på studerendes trivsel og altid søger at forbedre rammerne for et godt studiemiljø. Derudover er det væsentligt, at universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, diversitet ved ansættelse af medarbejdere, samt at den markante ændring af studiemiljøet som følge af corona ikke svækker den overordnede uddannelseskvalitet. Universitetets fokus på studerendes trivsel øger uddannelsesinstitutionens kvalitet, og studerendes trivsel forbedrer rammerne for et fagligt effektivt studie.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.
 • At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som hensyn i alle relevante beslutninger.
 • At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.
 • At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere.
 • At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel som medarbejdergruppe.

 

Opsummering

De fire grundprincipper i Studenterrådets valgkampsgrundlag er:

 1. Bedre kommunikation
 2. Et bæredygtigt universitet
 3. Kvalitetsuddannelser
 4. Tryghed og trivsel

Studenterrådet går til valg på følgende punkter:

 • Kommunikationsvejene mellem universitetet og de studerende skal organiseres – det skal ske med inddragelse af de studerende.
 • Vigtig information skal lande hos de studerende direkte fra AU gennem officielle kommunikationskanaler.
 • Universitetet skal kommunikere klart, tydeligt og rettidigt ud til alle relevante studerende, så utryghed på baggrund af forvirring og dårlig kommunikation undgås.
 • Nye studerende skal introduceres ordentligt til de forskellige kommunikationsveje.
 • Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt
 • Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.
 • Fremdriftsreglerne skal tages op til revision og lempes mest muligt.
 • At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.
 • At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.
 • At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som hensyn i alle relevante beslutninger.
 • At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.
 • At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere.
 • At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel som medarbejdergruppe.