Statsrådet

Statsrådet2023-11-13T14:02:31+01:00

StatsRådets Kandidater til Studienævnet:

Sebastian Vestergaard Jørgensen – 5. semester, Statskundskab

Bevar praktikken 

Mit navn er Sebastian, og jeg stiller op til Studienævnet for StatsRådet. Jeg studerer Statskundskab på 5. semester og kommer oprindeligt fra Sønderborg. 

Jeg går til valg på at bevare den nuværende ordning for projektorienteret praktik. Jeg ønsker derved at modvirke instituttets plan om at gøre praktikken mere akademisk og teoribaseret. Statskundskab på Aarhus Universitet er allerede så akademisk og forskningspræget, at praktikken er de studerendes eneste mulighed for at se, hvilke praktiske job man kan få efter afsluttet uddannelse, som ikke indebærer forskning. Samtidig ville det også gøre praktikken mere stresset for de studerende, som ud over at skulle yde minimum 37 timer om ugen, også skulle finde tid til at skrive en større teori- og metodefokuseret opgave, som til sidst skulle forsvares mundtligt og stadig kun give 20 ECTS-point.

Praktik er en fantastisk mulighed, hvor de studerende kan udvide deres kompetencer og samtidig opnå relevant erhvervserfaring, som kan lette jobsøgningen efter endt studie. Derfor håber jeg, at I har lyst til at stemme på mig og på at bevare praktikken!

Sarah Kjøller Christensen – 7. semester, Statskundskab 

Et endeligt opgør med skjult pensum

Jeg er 24 år gammel, og til daglig studerer jeg Statskundskab på 7. semester. Lige nu er jeg næstformand i studienævnet, hvor jeg det seneste år har repræsenteret de studerende på instituttet. Her er det for eksempel for nyligt lykkedes mig at få gennemført, at det nu bliver muligt at skrive bacheloropgaven to og to. Jeg oplevede nemlig selv, hvor svær en proces det var at sidde med selv, og hvor svært mine medstuderende også havde det med det. Derudover var jeg også med til at sikre, at eksamensformen for projektorienteret forløb (praktik) ikke blev ændret til at have karakterbedømmelse og være væsentligt længere end den nuværende form.

I år vil jeg rigtig gerne gøre en forskel i Studienævnet i forhold til den tidsmæssige og faglige belastning, som skjult pensum medfører. Min oplevelse er, at vi statskundskabsstuderende er ivrige efter at lære, men der mangler gennemsigtighed og forudsigelighed i vores pensum. Det er nemlig svært at tilrettelægge vores læsning, når underviserne vedlægger ekstra artikler eller for eksempel linker til podcasts på ugesedlerne, som ikke står på pensumlisten. Afskaffelsen af skjult pensum er et emne, der har været på dagsordenen i Studienævnet tidligere, men jeg mener, at der er behov for mere handling. 

Jeg håber meget, at du vil stemme på mig, så jeg kan tale vores sag for et endeligt opgør med skjult pensum!

Rasmus Vinther – 5. Semester, Statskundskab 

Kandidatreform med hensyn til, og inddragelse af, de studerende

Mit navn er Rasmus, og jeg stiller op til Studienævnet på Statskundskab for StatsRådet. Jeg studerer til dagligt Statskundskab på 5. Semester. Det sidste lange stykke tid har reformen af kandidatuddannelser været på dagsordenen og været hyppigt oppe at vende i Studienævnet. Det er klart, at vi i StatsRådet ikke kan afskaffe reformen, men vi kan gøre vores bedste for at processen bliver så skånsom for de studerende på Institut for Statskundskab som overhovedet muligt. Det vil jeg kæmpe for. 

Dette indebærer både, at vi i Studienævnet skal fortolke og gennemføre kandidatreformen med hensyn til, og med inddragelse af, de studerende. Det betyder også, at vi skal være gode til at spørge, orientere og inddrage de studerende i forhold til, hvor vi er i processen, og hvad det konkret betyder. Jeg ved, at der for mange er meget usikkerhed forbundet med at skulle tage en kandidatuddannelse og især med indførelsen af den nye reform. Det er jeg også selv. Den usikkerhed skal vi også være med til at mindske.

De studerende skal inddrages, tages alvorligt, lyttes til og vigtigst af alt, så skal vi i Studienævnet sikre fremtidens studerende på kandidatuddannelsen i Statskundskab. Jeg håber meget, at I vil stemme på mig, så jeg kan få lov til at tale de studerendes sag i kandidatreformen.

Laura Hjortshøj – 5. Semester, Samfundsfag

Genindfør mundtligt forsvar af specialet 

​​Mit navn er Laura og jeg stiller op til Studienævnet for Statsrådet. Til dagligt læser jeg Samfundsfag med tilvalg i Psykologi på 5. semester. Det er tydeligt at mærke, at tidligere studerende, der har siddet i Studienævnet, har kæmpet for tiltag, der har forbedret vores uddannelse på Statskundskab og Samfundsfag. Dét vil jeg gerne bidrage til, så de studerende fortsat kan være med til at have indflydelse og videreudvikle vores uddannelse.

I Studienævnet vil jeg arbejde på at få genindført det mundtlige forsvar af specialet. Jeg mener, at de studerende fortjener muligheden for et mundtligt forsvar, taget den store arbejdsbyrde, som specialet kræver, i betragtning. Desuden vil det mundtlige forsvar af specialet også være en god mulighed for at tilgodese både de studerende, der brillerer skriftligt, men også de studerende, der præsterer særligt godt i de mundtlige eksamener. Specialet er for manges vedkommende den sidste opgave på hele uddannelsen, hvorfor et mundtligt forsvar af denne, også vil være en passende måde at markere afslutningen på mange års studier. 

Derudover er jeg talerøret for de studerende på Samfundsfagsuddannelsen, og selvom vi udgør en lille andel på instituttet, er det stadig vigtigt at sikre vores stemme. 

StatsRådets Kandidat til Akademisk Råd

Sarah Kjøller Christensen – 7. semester, Statskundskab  

Beslutningsdeltagelse & kampen for de studerendes behov

Jeg er 24 år gammel, og til daglig studerer jeg Statskundskab på 7. semester. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er rigtig glad for den hverdag, jeg har indenfor de gule mure. En af grundene til det skyldes, at jeg oplever, at vi studerende aktivt bliver inddraget i beslutningerne, som vedrører vores omgivelser og studieliv. Når det er sagt, synes jeg stadig, at det kan blive endnu bedre. Derfor går jeg til valg på at kunne fremme studenterinddragelse blandt os studerende på dagsordenen i Akademisk Råd på BSS. Lige meget om det er det mere abstrakte eller helt konkrete der debatteres i Akademisk Råd, skal vi studerende søge indflydelse for at være medvirkende til at definere vilkårene og rammerne for vores uddannelse.

Det seneste år har vi fra StatsRådet været repræsenteret af Katharina i rådet, som bl.a. har været med til at evaluere fakultetets implementering af AU’s klimastrategi, snakke diversitet og ligestilling samt præge ordlyden af AU’s erklæring om ytringsfrihed for medarbejdere og studerende. Mere konkret har vi også taget de studerendes kritik af og løsninger på, hvordan vi kan forbedre vores fysiske studiemiljø fra StatsRådets Brokkedag med på dagsordenen i Akademisk Råd. Det førte til en god dialog om vores lokaler og et løfte om bl.a. flere stikkontakter, belysning og knagerækker, til gavn for os studerende.

Jeg håber meget, at du vil stemme på mig, så jeg kan fortsætte vores indsats for at få de studerendes behov og ønsker med i beslutningsprocessen på fakultetsniveau!