Mærkesager2022-11-15T16:06:44+01:00

Mærkesager 2022

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre.
Der er intet universitet uden de studerende, og de studerende skal have de bedst mulige rammer. 

Vi har i år opsat 3 overordnede emner vi går til valg på:

 • Studieliv er mere end kun studie
 • Fornuftig digitalisering
 • Studieliv – også uden for campus Aarhus

Studieliv er mere end studie

Studieliv er mere end studie

Studieliv er meget mere end selve studiet. Derfor går Studenterrådet til valg på, at universitet skal anerkende, at studerendes studieliv favner bredere end selve studiet. Frivillighed og at kunne deltage aktivt i foreningslivet, er med til at sikre, at studerende bibeholder lysten til at studere og være en engageret del af universitet. 

I Studenterrådet mener vi, at fundamentet for god trivsel er et stærk studiemiljø – og kernen hertil er skabe plads og tid til foreninger og frivillighed. 

Aarhus Universitet skal i højere grad anerkende og understøtte, at studielivet består af mere end studiet. At understøtte studerendes trivsel og mulighed for at deltage aktivt i foreninger og andet frivilligt arbejde kræver, at universitet tager ansvar og er en aktiv medspiller i at sikre, at frivillighed og foreningsarbejde anses som en del af studiemiljøet. 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at: 

 • Universitetet skal understøtte frivilligt arbejde og ikke uddelegere ansvaret alene til studenterorganisationer 
 • Universitetet prioriterer foreningernes synlighed og tilstedeværelse i studiemiljøerne 
 • Det sikres, at der skabes både tid og plads til foreningslivet og frivillighed i både nuværende og nye studiemiljøer.

Fornuftig digitalisering

Fornuftig digitalisering

Det er helt centralt, at studerende får al den relevante information, der er nødvendig for en gnidningsfri og uproblematisk studietid. Det kræver, at kommunikation på tværs af AU’s platforme fungerer og er let tilgængelig. 

Det er desværre ikke altid tilfældet. Og det resulterer i at studerende til tider føler, at de mangler information. Derfor er der brug for en generel anerkendelse af, at den digitale kommunikation og herunder programmer ikke fungerer optimalt. Studerende bruger lang tid på at holde sig opdateret. 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at: 

 • At kommunikationen på tværs af universitet i såvidt muligt omfang strømlines, så det både bliver nemmere for såvel studerende og undervisere at anvende de forskellige platforme.
 • Aarhus Universitet skal sikre, at studerende nemt kan finde ud af, hvem de skal kontakte, når de har brug for hjælp.
 • Kommunikation til studerende skal være klar, tydelig og rettidig 
 • IT-sikkerheden samt it-rettighederne for både medarbejdere og studerende sikres. 

Studieliv - også uden for campus Aarhus

Studieliv - også uden for campus Aarhus

Aarhus Universitet består af forskellige campusser – og ikke alle er i Aarhus. Derfor går Studenterrådet til valg på, at studiemiljøerne på campusser uden for Aarhus skal understøttes,udbygges og opbygges. 

Det kræver ressourcer at etablere et ordentlig studiemiljø, men er helt væsentligt for at studerende og medarbejdere kan trives. Samtidig ligger nogle af AU’s campusser langt fra større byer og etablerede campusser. Derfor bør det være en del af universitets overvejelser i forbindelse med nye bygninger og miljøer, at foreningsliv og frivillighed “tænkes ind”, så der alle steder er et lokalt, nærværende studiemiljø.

Mange universitetsstuderende er i forbindelse med sin uddannelse i praktik eller på udveksling. I begge tilfælde bør der stadig være et understøttende studiemiljø – et sikkerhedsnet, selvom man ikke er på én af AU’s campusser.

Derfor går Studenterrådet til valg på, at: 

 • Universite sikrer, at der i forbindelse med etableringen af AU Viborg bliver sikret et lokalt studiemiljø 
 • Universitets campusser i højere grad skal ses som et samlet universitet 
 • Universitet indtænker foreningsliv og frivillighed når der bygges nye bygninger i forbindelse med udvidelser eller etableringer af campusser.