Mærkesager2020-11-03T16:55:29+00:00

Mærkesager 2020

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre.

Vi har i år opsat 4 overordnede emner vi går til valg på.

 • Sammen om tryghed og trivsel.
 • Sammen om studenterdemokratiet
 • Sammen om kvalitetsuddannelser.
 • Sammen om et bæredygtigt universitet.

Nedenfor kan du læse en kort oversigt for hvert af emnerne. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du her læse vores valgkampsgrundlag.

Sammen om tryghed og trivsel

Sammen om tryghed og trivsel

Corona-krisen har medført en række problematikker for fagligheden og vores trivsel som studerende på Aarhus Universitet. Undervisning skal kunne foregå sikkert, men det er vigtigt, at universitetet går mindst muligt på kompromis med fagligheden, samt at universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.

Aarhus Universitet trives kun som institution, når studerende bliver hørt i universitetets besluttende og rådgivende organer. Ligeså trives studerende kun, når universitetet har fokus på studerendes trivsel og altid søger at forbedre rammerne for et godt studiemiljø. Derudover er det væsentligt, at universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, diversitet ved ansættelse af medarbejdere, samt at den markante ændring af studiemiljøet som følge af corona ikke svækker den overordnede uddannelseskvalitet. Universitetets fokus på studerendes trivsel øger uddannelsesinstitutionens kvalitet, og studerendes trivsel forbedrer rammerne for et fagligt effektivt studie.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At universitetet følger krisens udvikling og tilrettelægger undervisning som både imødekommer faglighed og sikkerhed.
 • At studerendes trivsel på universitetet er et fast opmærksomhedspunkt og indgår som hensyn i alle relevante beslutninger.
 • At universitetet er tilstedeværende i debatten om seksuel krænkelse, og sikrer forebyggelse og ansvarlig håndtering blandt alle universitetets brugere.
 • At universitetet har fokus på diversitet ved ansættelse af medarbejdere.
 • At universitetet anerkender og fremmer værdien i en divers studenterpopulation såvel som medarbejdergruppe.

Sammen om studenterdemokratiet

Sammen om studenterdemokratiet

Studenterrådet udgøres af fagrådene, som repræsenterer de studerende på de enkelte fag og fagområder på hele universitetet. Vi arbejder udelukkende for at fremme studerendes vilkår og indflydelse på universitetet. Igennem vores stærke enhedsorganisering sikrer vi, at de beslutninger, der vedrører et fagområde, træffes så tæt på de studerende som muligt.

Det er en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på deres hverdag, og at ledelsen i højere grad vælger løsninger, som tilgodeser lokale behov. Studenterrådet mener derfor, at den brede studenterrepræsentation er afgørende for et universitet, der kan omfavne en stor og forskelligartet studenterpopulation. Studenterrådet vil også kæmpe for, at bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er velfungerende.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At alle studerende kan blive hørt.
 • At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.
 • At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.
 • At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.

Sammen om kvalitetsuddannelser

Sammen om kvalitetsuddannelser

Studerende på Aarhus Universitet bruger meget tid på at fordybe sig og blive så dygtige som muligt til vores respektive fag. Derfor har det altid været Studenterrådets kerneopgave at sikre højest mulig kvalitet i uddannelserne. Studenterrådet vil derfor bekæmpe tiltag, som forværrer studerendes muligheder for at dygtiggøre sig. Aarhus Universitets fremdriftsregler forværrer den faglige kvalitet ved at forringe studerendes muligheder for fordybelse på studiet.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At de interne fremdriftsregler på Aarhus Universitet skal tages op til revision og lempes mest muligt inden for reformens rammer
 • At faglighed og fordybelse altid er en prioritet på Aarhus Universitet.

Sammen om et bæredygtigt universitet

Sammen om et bærdygtigt universitet

Som en samfundsbærende institution er det vigtigt, at Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt. Studenterrådet har i bestyrelsen vedtaget en klimastrategi med ambitiøse klimamål for universitetets drift. For at disse mål kan indfries, er det vigtigt, at universitetet tager ansvar og spiller en aktiv rolle i indsatsen. Det er nu, vi skal handle.

Universitetets drift skal blive mere bæredygtig. Det kan vores formål som universitet også – uddannelse og forskning. Derfor er det vigtigt, at universitetsledelsen tager ansvar for at facilitere, at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage til at løse klimakrisen samtidig med, at der værnes om den akademiske frihed.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • Synlig og meningsfuld opfølgning på klimastrategien centralt som decentralt
 • Universitetet skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse.