Biologisk fagudvalg

Biologisk fagudvalg2022-11-04T12:18:14+01:00
Biologisk Fagudvalg (BFU) er en forening for alle biologistuderende på Aarhus Universitet. Alle studerende er automatisk indmeldt og alle foreninger på biologistudiet er organiseret herunder.
Forretningsudvalget i BFU består af en gruppe frivillige biologistuderende, der vælges på BFU’s generalforsamling i februar. Vi står for den overordnede ledelse og den praktiske drift af BFU. Forretningsudvalget er bindeleddet mellem institutledelsen og de studerende, og vi sørger for at de studerendes tanker og bekymringer bliver taget med til dem, samt at følge op på de beslutninger, der bliver truffet på BFU-møderne. Forretningsudvalget står også for at arrangere spændende og relevante arrangementer – både faglige og sociale – for alle biologistuderende.

Repræsentanter fra Biologisk Fagudvalg

Studienævn: Nina Hauvgaard Degn

Akademisk råd: Rasmine Andersson Nielsen