Studenterrådet2019-11-05T14:40:42+00:00

Om Studenterrådet

Studenterrådet er en organisation, der fungerer som de studerendes talerør. Både internt på Aarhus Universitet og i den offentlige debat. Det har vi gjort siden 1932. Vi varetager de studerendes faglige, sociale og økonomiske interesser ved at kæmpe for de bedste rammevilkår for os studerende.

Studenterrådet udgøres af råd fra de manger studier på Aarhus Universitet. Vi samler studerende på tværs af studier, så vi sammen kan kæmpe for undervisning af høj kvalitet, ejerskab over de lokale studiemiljøer og sige nej tak til politiske reformer, der skader vores hverdag som studerende.

Politisk arbejde

På det politiske område er Studenterrådet repræsenteret overalt, hvor der bliver truffet beslutninger, der berører studielivet – fra fagråd, studienævn, fakultetsråd, universitetsbestyrelsen og helt op til ministerielt plan. Vi taler derfor de studerendes sag overfor dekaner, rektor, bestyrelsen og andre politiske beslutningstagere for at sikre det bedste studiemiljø, kvalificeret undervisning og i det hele taget de studerendes rettigheder. Men vi arbejder også med SU, boligforhold og forskning, der alt sammen har indflydelse på de studerendes hverdag.

Socialt arbejde

På det sociale plan er Studenterrådet blandt andet med til at gøre den svære studiestart nemmere. Vi afholder Studiemessen, Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, udgiver en håndbog for nye studerende, og vi publicerer det studenterdrevne onlinemagasin Delfinen.