Studenterrådet2021-10-26T11:06:09+02:00

Om Studenterrådet

Studenterrådet er en organisation, der fungerer som de studerendes talerør. Både internt på Aarhus Universitet og i den offentlige debat. Det har vi gjort siden 1932. Vi varetager de studerendes faglige, sociale og økonomiske interesser ved at kæmpe for de bedste rammevilkår for os studerende.

Studenterrådet udgøres af fagråd fra de mange studier på tværs af Aarhus Universitet. Vi samler studerende på tværs af studier, så vi sammen kan kæmpe for studenterdemokratiet, kvalitetssikring af vores uddannelser, et mere bæredygtigt universitet samt ejerskab over de lokale studiemiljøer, hvor de bedste beslutninger træffes lokalt. 

Politisk arbejde

På det politiske område er Studenterrådet repræsenteret overalt, hvor der bliver truffet beslutninger, der berører studielivet – fra fagråd, uddannelsesnævn, studienævn, fakultetsråd, universitetsbestyrelsen og helt op til ministerielt plan. Vi taler derfor de studerendes sag overfor dekaner, rektor, bestyrelsen og andre politiske beslutningstagere for at sikre det bedste studiemiljø, kvalificeret undervisning og i det hele taget de studerendes rettigheder. Derudover arbejder vi til dagligt også med diversitet og ligestilling, et grønnere universitet, inkludering af internationale studerende, bedre kommunikation til studerende, Campus 2.0 og trivsel, altså ting som har en indflydelse på de studerendes hverdag. 

Socialt arbejde

På det sociale plan er Studenterrådet blandt andet med til at gøre den svære studiestart nemmere. Vi afholder Studiemessen, Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI) og AU run, vi udgiver en håndbog for nye studerende, publicerer det studenterdrevne onlinemagasin Delfinen samt driver Studenterrådets Buddy ordning og andre trivselsinitiativer, som har til formål at gøre studiestarten og universitetslivet nemmere.

Arbejdet i bestyrelsen

Studenterrådet har siddet i Universitetsbestyrelsen i mange år efterhånden, og har pt. begge pladser i bestyrelsen besat af vores kandidater. Gennem dem arbejder vi for at forbedre de studerendes vilkår i de strategiske og økonomiske sager, som behandles i bestyrelsen. Herunder kan du læse lidt om vores nuværende repræsentanter i bestyrelsen; Mikkel der blev valgt ind ved universitetsvalget i 2020 og Hanna-Louise, der blev valgt ind ved universitetsvalget i 2019.