Statsrådet

/Statsrådet
Statsrådet2022-11-02T13:56:26+00:00

 

Kandidater

Studienævnet ved Institut for Statskundskab

Sarah Kjøller Christensen – 5. semester, Statskundskab – Et endeligt opgør med skjult pensum

Mit navn er Sarah, og jeg stiller op til Studienævnet for Statsrådet. Jeg er 23 år gammel, og til daglig studerer jeg statskundskab på 5. semester. I sidste valgperiode sad jeg i Akademisk Råd for at forbedre de fysiske rammer for de studerende på BSS. I år vil jeg rigtig gerne gøre en forskel i forhold til den tidsmæssige og faglige belastning, som skjult pensum medfører. Min oplevelse er, at vi statskundskabsstuderende er ivrige efter at lære, men der mangler gennemsigtighed og forudsigelighed i vores pensum. Det er nemlig svært at tilrettelægge vores læsning, når underviserne vedlægger ekstra artikler eller fx linker til podcasts på ugesedlerne, som ikke står på pensumlisten. Afskaffelsen af skjult pensum er et emne, der har været på dagsordenen i Studienævnet tidligere, men jeg mener, at der er behov for mere handling. Jeg håber meget, at du vil stemme på mig, så jeg kan tale vores sag for et endeligt opgør med skjult pensum!

Mit navn er Lukas, og jeg stiller op til Studienævnet for Statsrådet

Til dagligt læser jeg på 5. semester af statskundskab. Jeg synes, det er vigtigt at skabe mere valgfrihed til den enkelte studerende på studiet. Jeg synes derfor, at institut for statskundskab – ligesom alle andre studier på BSS – bør udbyde og dermed give muligheden for sommerfag på bacheloren, så man har mere tid til andre ting på 5. semester af studiet. Det er min opfattelse at rigtig mange studerende ønsker muligheden for valgfag, og finder den nuværende ordning med merit fra andre studier for uigennemskuelig, dette vil jeg gerne lave om på.

Allan Salih – 7. semester – Studenter trivsel og valgfrihed

Mit navn er Allan, og jeg stiller op til studienævnet for statsrådet. Jeg studerer statskundskab på 7. semester. Trivsel er et vedvarende problem på studiet. Stress, depression og angst er alt for hyppigt, og vi bliver nødt til at gøre mere for at løse det. Det er ikke nok blot at give orlov, hvor stress og depressions ramte studerende kun får flere problemer i forhold til deres økonomi, som de mister SU. Vi skal være bedre til at imødekomme de studerende med alternative løsninger og flere forbyggende initiativer. Endelig skal vi også have mere valgfrihed på kandidaten. De har lige fået nye regler for valg af valgfag på bacheloren, den skal også til genbehandling i forhold til fag på kandidaten.

Sebastian Lindemann Juhl – 5. semester, Samfundsfag – Forbedring af Samfundsfags-uddannelsenMit navn er Sebastian, og jeg genopstiller til Studienævnet for StatsRådet. Jeg er 24 år, og studerer Samfundsfag med tilvalg i Psykologi på 5. semester. Siden maj 2021 har jeg været repræsentant for Samfundsfag i Studienævnet og har siden da siddet på posten til nu. I det halvandet år jeg har siddet i studienævnet, er der allerede sket substantielle ændringer for bacheloruddannelsen på Samfundsfag, der skal sikre, at uddannelsen indeholder de rette faglige kompetencer, som både de studerende ønsker at have og som arbejdsmarkedet efterspørger. Sidste år gik jeg bl.a. til valg på at kæmpe for at samfundsfagsstuderende med BSS-tilvalg på kandidaten får udvidet deres erhvervsfaglige praktikmuligheder, som på nuværende tidspunkt er meget begrænset. Dialogen og overvejelserne vedrørende praktikmulighederne forsætter stadig i studienævnet og jeg ønsker forsat at hjælpe de studerende med at sikre bedre praktikmuligheder.Jeg mener, at det er vigtigt, at de studerende er klædt bedst muligt på til det arbejdsliv, der venter dem efter kandidatuddannelsen. Praktik er en fantastisk mulighed for, at de studerende kan udvide deres kompetencer, samtidig med, at de opnår relevant erhvervserfaring, der kan lette jobsøgningen efter endt studie. Det skal samfundsfagsstuderende med BSS-tilvalg ikke snydes for. Derfor håber jeg, at I har lyst til stemme på mig!

 

Akademisk Råd BSS

Katharina Ankerstjerne & Frederikke Bruntt – Statskundskab – Beslutningsdeltagelse & kampen for de studerendes behov

Vi hedder Katharina og Frederikke og stiller op til Akademisk Råd på BSS for Statsrådet. Vi læser Statskundskab på hhv. 7. og 3. semester og er rigtig glad for hverdagen bag de gule mure. Men det skyldes blandt andet også at vi studerende er blevet inddraget i beslutningerne som vedrører vores omgivelser og studieliv. Vi går til valg på at kunne fremme klima, studenterinddragelse og trivsel blandt os studerende på dagsordenen i Akademisk Råd på BSS.

Lige meget om det er det mere abstrakte eller helt konkrete der debatteres i Akademisk Råd, skal vi studerende søge indflydelse for at være medvirkende til at definere vilkårene og rammerne for vores uddannelse. Det seneste rådsår har vi fra Statsrådet været repræsenteret af bl.a. Katharina i det Akademiske Råd på BSS. VI har her bl.a. været med til at evaluere BSS’s implementering af AU’s klimastrategi, snakke diversitet og ligestilling samt direkte præge ordlyden af AU’s erklæring om ytringsfrihed for medarbejdere og studerende m.m.. 

Mere konkret har vi også taget de studerendes kritik af og løsninger på, hvordan vi kan forbedre vores fysiske studiemiljø fra Statsrådets Brokkedag med på dagsorden i Akademisk Råd. Det førte til en god dialog om vores lokaler og et løfte om bl.a. flere stikkontakter, belysning og knagerækker, til gavn for os studerende. 

Vi håber at blive valgt og genvalgt, for at forsætte vores indsats for at få de studerendes behov og ønsker med i beslutningsprocessen på fakultetsniveau.