Politik2018-11-09T16:20:44+00:00

Mærkesager 2018

Ved universitetsvalget skal du stemme, men hvad betyder det egentlig, når du sætter dit kryds ved Studenterrådet? Det har faktisk rigtig meget at gøre med din hverdag på studiet! Her kan du læse, hvad Studenterrådets spidskandidater til AU’s bestyrelse, Line Dam Westengaard og Ditte Marie Thomsen, går til valg på.

De bedste beslutninger træffes lokalt

Vi tror vi ikke på ”one size fits all” hvad angår beslutninger på AU. Universitetet er en heterogen størrelse, og hvad der virker på Medicin, virker ikke nødvendigvis på Jura. Derfor må beslutninger i videst mulig udstrækning træffes på uddannelsesniveau, hvor de lokale eksperter er. Med det sagt er det en præmis, at nogle beslutnigner må træffes i AU’s bestyrelse. Det er i den forbindelse afgørende, at lokale behov og interesser tilgodeses. Dette forsøger vi at imødekomme i Studenterrådet, hvor vi altid søger den bredest mulige repræsentation. Det gør vi gennem de mange fagråd, som udgør Studenterrådet. Gennem en fælles indsats med fagrådene har vi tæt kontakt til AU’s mange fagmiljøer. På den måde sikrer vi en bred og stærk forankring fra de lokale eksperter på de enkelte uddannelser og op til studenterrepræsentanterne i AU’s bestyrelse.

 • Beslutninger skal træffes så tæt på de studerendes hverdag som muligt
 • Studenterrådet sikrer en bred og stærk forankring i fagmiljøerne

Styrkelse af studie- og læringsmiljø

Det er altafgørende, at AU sikrer rammerne for et godt studie- og læringsmiljø både socialt, fysisk og psykisk.

Der er på hele AU brug for faciliteter, der sætter studerende i centrum og skaber forudsætninger for fordybelse og nørderi, såvel som sociale mødesteder, hvor studerende og videnskabeligt personale kan mødes på tværs. Konkrete eksempler kan være vores kamp for nok og velfungerende grupperum, studenterstyrede rum og udendørsfaciliteter. Et særligt opmærksomhedspunkt i disse år er de flytninger, som en række uddannelser står over for i forbindelse med Campus 2.0.

Men det fysiske og sociale studie- og læringsmiljø står ikke alene og går hånd i hånd med det psykiske studiemiljø. På AU oplever vi i stigende grad en usund konkurrence- og performancekultur. Det er et problem, når studerende i højere grad ser hinanden som konkurrenter end som kollegaer og samarbejdspartnere. Vi mener derfor, det er vigtigt, at AU støtter instanser, som yder en indsats mod disse tendenser og understøtter samarbejde, nysgerrighed og respekt for viden og derved fremmer et stimulerende læringsmiljø.

 • AU skal sikre de fysiske rammer for fordybelse og socialt samvær
 • Vi skal have et stimulerende læringsmiljø frem for en negativ konkurrence- og performancekultur

Større fokus på forskningsbaseret undervisning

Undervisning og forskning er universitetets ligeværdige og uadskillelige kerneopgaver. På AU skal undervisning have samme høje prioritet som forskning. Det er et identitetsmæssigt holdepunkt for universitetet som helhed, såvel som for studerende. AU skal altså levere tidssvarende undervisning og sikre fremtidig forskning.

Det er imidlertid vores opfattelse, at balancen tipper, og undervisning ofte bliver nedprioriteret frem for forskning. Dette er uacceptabelt, og vi går derfor ind for, at der afsættes ressourcer til løbende opkvalificering af undervisningskompetencer. Ligeledes bør der være større fokus på undervisningskompetencer ved ansættelser af videnskabeligt personale, eksempelvis i form af prøveforelæsninger og inkludering af studerende i ansættelsesprocesser.

 • AU skal sikre, at undervisning og forskning prioriteres som ligeværdige kerneopgaver
 • Undervisningen skal styrkes blandt andet ved hjælp af kontinuerlig opkvalificering af undervisningskompetencer og fokus på undervisning i forbindelse med ansættelser

Digitalisering som styrker uddannelseskvalitet

AU vedtog i 2017 en ny større strategisk satsning for digitalisering. En del af denne angår digitalisering af undervisning. Vi vil arbejde for, at digitaliseringen skal indføres på den enkelte uddannelses præmisser, og i den forbindelse er det afgørende, at både studerende og undervisere inddrages i implementeringsprocessen. Her må det understreges, at digitalisering aldrig må indføres blot for digitaliseringens skyld, men som et redskab til at forbedre undervisningen under hensyntagen til den enkelte uddannelses behov og videnskabelige miljø. I den forbindelse er det vigtigt, at der løbende afsættes midler og timer til kontinuerlig opkvalificering af undervisernes digitale kompetencer.

 • Implementering af digitaliseringsstrategien skal foregå som en inddragende proces
 • Digitaliseringen skal bruges som et redskab til forbedret uddannelseskvalitet og må aldrig blot indføres for digitaliseringens egen skyld

Dette er blot et uddrag af et mere uddybet valgkampsgrundlag, som er vedtaget af Studenterrådet. Læs valgkampsgrundlaget i dets fulde længde her.

Hvorfor skal du stemme på Studenterrådet?

Studenterrådet er en fagpolitisk interresseorganisation, som arbejder for de studerendes bedste. Studenterrådet repræsenterer intet parti og har ingen partipolitiske holdninger, men arbejder kun for at fremme de studerendes kår og indflydelse på universitetet.

Alle fagrådenes møder og Studenterrådets Fællesrådsmøder er åbne for alle, og alle er mere end velkomne til at give deres besyv med. På den måde har man direkte indflydelse på sit studie som studerende. Studenterrådet og fagrådene er bestemt det bedste eksempel på et velfungerende direkte nærdemokrati, som findes på AU.

Du skal stemme på Studenterrådet, fordi vi …

 • er en åben organisation med direkte nærdemokrati i form af Fællesrådet og fagrådene, hvor de studerende løbende kan få indflydelse.
 • er en fagpolitisk interessorganisation, som året rundt arbejder for alle studerende – uanset deres partipolitiske tilhørsforhold.
 • arbejder løbende i bestyrelsen for, at de studerendes indflydelse sikres.
 • arbejder for trivsel, godt studiemiljø og studiestart for os studerende på AU. Blandt andet gennem Danmarks Største Fredagsbar, Delfinen, Studiemessen og Studenterrådets Retshjælp.