Politik2019-11-05T12:38:44+00:00

Mærkesager 2019

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre.

Vi har i år opsat 3 overordnede emner vi går til valg på.

 • Sammen om et grønnere universitet.
 • Sammen om kvalitetsuddannelser.
 • Sammen om det gode studieliv.

Nedenfor kan du læse en kort oversigt for hvert af emnerne. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du her læse vores valgkampsgrundlag.

Sammen om et grønnere universitet

Sammen om et grønnere universitet 

Som en samfundsbærende institution er det vigtigt at Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt.

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:

 1.       Vedtagelsen af en ambitiøs bæredygtighedsstratgi, som bestyrelsen jævntligt følger op på.
 2.       Alle udbudsaftaler fra universitetet skal indeholde klima- og miljøklausuler.
 3.       Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt.
 4.       Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres.
 5.       Universitetet skal facilitetere muligheden for grøn forskning og uddannelse, men aldrig diktere indholdet.

Sammen om kvalitetsuddannelser

Sammen om kvalitetsuddannelser

Studenterrådet går til valg på, at de interne fredriftsregler på AU skal lempes mest muligt. Reglerne i form af aktivitetskrav, maksimale studietider, bestemmelser for førsteårsprøver og tvangstilmelding til specialet er regler der med fordel kan lempes til fordel for de studerendes fleksibilitet, faglighed og trivsel og uden økonomisk eller politisk omkostning for universitetet.

De sidste år har der været eksempler på at fakulteter, på trods af nedskæringer, har lavet overskud i forhold til det budgetterede. Det er meget uheldigt, og det er vigtigt, bestyrelsen tager ansvar for at sikre, at alle de tilgængelige ressourcer bliver anvendt på at understøtte vores uddannelser.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 1.       Fremdriftsreglerne tages op til revision og lempes mest muligt.
 2.       Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og forskning.

Sammen om det gode studiemiljø

Sammen om det gode studiemiljø 

Et godt studiemiljø er en central forudsætning for en god uddannelse, og for at vi som studerende trives i vores hverdag. Særligt to tiltag vil have stor betydning for studiemiljøet på Aarhus Universitet i den nærmeste fremtid: Opførelsen af det nye Campus 2.0 på de gamle hospitalsarealer og opdelingen af fakultetet Science & Technology i to selvstændige fakulteter.

 Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 1.       Campus 2.0 skal sikres tilstrækkeligt med kvadratmeter til et ordentligt studiemiljø.
 2.       Campus 2.0 skal indrettes, så studerende og forskere mødes i hverdagen.
 3.       Lokal inddragelse og medbestemmelse skal sikres i indflytningen på Campus 2.0.
 4.       Bestyrelsen skal sikre lokal inddragelse og medbestemmelse i beslutninger omkring indretningen af de to nye fakulteter.
 5.       Ekstra udgifter til opstarten af de to nye fakulteter skal afholdes af universitets egenkapital.

Hvorfor skal du stemme på Studenterrådet?

Studenterrådet er en fagpolitisk interresseorganisation, som arbejder for de studerendes bedste. Studenterrådet repræsenterer intet parti og har ingen partipolitiske holdninger, men arbejder kun for at fremme de studerendes kår og indflydelse på universitetet.

Alle fagrådenes møder og Studenterrådets Fællesrådsmøder er åbne for alle, og alle er mere end velkomne til at give deres besyv med. På den måde har man direkte indflydelse på sit studie som studerende. Studenterrådet og fagrådene er bestemt det bedste eksempel på et velfungerende direkte nærdemokrati, som findes på AU.

Du skal stemme på Studenterrådet, fordi vi …

 • er en åben organisation med direkte nærdemokrati i form af Fællesrådet og fagrådene, hvor de studerende løbende kan få indflydelse.
 • er en fagpolitisk interessorganisation, som året rundt arbejder for alle studerende – uanset deres partipolitiske tilhørsforhold.
 • arbejder løbende i bestyrelsen for, at de studerendes indflydelse sikres.
 • arbejder for trivsel, godt studiemiljø og studiestart for os studerende på AU. Blandt andet gennem Danmarks Største Fredagsbar, Delfinen, Studiemessen og Studenterrådets Retshjælp.