oecon-kandidater

/oecon-kandidater
oecon-kandidater2018-11-09T17:24:03+00:00

Oeconrådets kandidater til Studienævn

Rikke Clausen, 7. semester Oecon

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Motivation: Jeg har været medlem af det økonomiske studienævn de sidste to år og ønsker at fortsætte dette arbejde. Jeg er meget optaget af hvordan Oeconstudiet kommer til at se ud i fremtiden. Især et større fagudbud indenfor alle fagområder er bestemt værd af kæmpe for – vi skulle jo gerne kunne bibeholde den store valgfrihed på kandidaten, så der bliver ved med at blive uddannet en masse dygtige og unikke økonomer fra Aarhus Universitet!

Esben Clausen, 5. semester Oecon

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Motivation: Udover generelt at være med til at påvirke beslutningerne vedrørende vores uddannelse og det generelle studiemiljø samt at sørge for indflydelse og god kommunikation mellem de studerende og studienævnet, vil jeg gerne fokusere på at forbedre forholdende vedrørende merit og forhåndsgodkendelse ifm. f.eks. udveksling.

Victoria , 3. semester Oecon

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Motivation: Jeg går til valg på at sikre et bredt og ligeligt udbud af både nationaløkonomiske og driftsøkonomiske fag.

Christina Munkholm Andersen, 5. semester Politik Økonomi 

Opstiler til Det (politisk-) økonomiske studienævn

Motivation: Jeg går til valg på at sikre de bedst mulige forholde for PØ’er. Vi et lille studie, men det gør os ikke mindre relevante. Som PØ’er skal vi kunne navigere i flere forskellige miljøer, hvilket til tider kan være stressende. Derfor skal der fortsat være fokus på stresshåndtering, hvordan vi kan minimere stress blandt de studerende uden at sænke de faglige krav.

Oeconrådets kandidater til Akademisk Råd

Nicolai Toftdal Thomsen, 5. semester Oecon

Opstiler til Akademisk råd 

Motivation:  For at sikre det vedvarende høje niveau af vores uddannelse, samt at de studerendes stemme bliver hørt, så ser jeg det som min fornemmeste opgave, at være mine medstuderendes stemme, når der bliver truffet beslutninger på højeste plan, omkring vores studies fremtid.

Jeg vil ligeledes på bedst mulig vis sørge for, at vi som studie, bliver hørt og vores interesser bliver taget til betragtning, når udflytningen til det nye campus 2.0 bliver en realitet. Således, at vi ikke igen bliver spist af med nogle aflagte gamle lokaler nede i en kælder.