oecon-kandidater

/oecon-kandidater
oecon-kandidater2019-11-08T10:43:01+00:00

Oeconrådets kandidater til Studienævn

Esben Clausen 

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Jeg har det seneste år været medlem af det økonomiske studienævn, og det ønsker jeg fortsat at være. Det er virkelig spændende at arbejde med udviklingen af studiet, og nu da vi er begyndt at revurdere studieordningerne vil jeg rigtig gerne have mulighed for at arbejde videre med det. For at nævne en anden konkret ting vil jeg også rigtig gerne forsøge at forbedre forholdende vedrørende merit og forhåndsgodkendelse ifm. f.eks. udveksling. Men i det hele taget vil jeg bare gerne bidrage til at vedligeholde studiets høje kvalitet, så der fortsat i fremtiden vil blive uddannet en masse dygtige økonomer.

Nicolas Seidenschnur

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Jeg vil gerne i studienævnet for at udvikle og forbedre økonomiuddannelsen på Aarhus Universitet.

Victoria Draborg

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Jeg har siddet som studenterrepræsentant i det økonomiske studienævn og jeg ønsker at fortsætte arbejdet. Vi står overfor nogle store ændringer i hele den økonomiske uddannelse og jeg synes det er vigtigt at sikre en stærk profilering på arbejdsmarkedet og en høj kvalitet i undervisningen. Derfor stiller jeg på for at sikre en bred vifte af fag på et højt akademisk niveau. 

Mia Teglborg

Opstiler til Det økonomiske studienævn

Jeg stiller op da studienævnet bør være bredt repræsenteret af de studerende på tværs af semestrene samt sikre den bedst mulige kvalitet af undervisningen på oeconstudiet

Lukas Hørup

Opstiler til Det økonomiske studienævn

“Jeg stiller op for at sikre at den høje kvalitet af Oecon uddannelsen bliver vedligeholdt.”

Ida Gram Rye Hansen 

Opstiler til Det (politisk-) økonomiske studienævn

Jeg brænder for, at de studerende på politik og økonomi får det bedste oplevelse af deres uddannelse. Det er derfor vigtigt for mig, at jeg som politik og økonomi studerende har muligheden for at have indflydelse herpå. Jeg brænder ligeledes for, at alle politik og økonomi studerende bliver hørt og har en stemme, da vores mening som studerende også er vigtigt, særligt i form af hvad vi føler er det bedste for studiet fremadrettet. Derfor vil jeg gerne være med i studienævnet for netop at have denne indflydelse.

Oeconrådets kandidater til Akademisk Råd

Nicolai Toftdal Thomsen

Opstiler til Akademisk råd 

Selvom jeg allerede har siddet et år i det akademiske råd på BSS, så føler jeg slet ikke jeg er færdig med arbejdet endnu. Aarhus Universitet har et mål om at bygge bro i mellem Danmark og verden, hvilket jeg vil være med til at sætte fokus på, således at oeconer får nemmere ved at komme på udveksling.

Rasmus Mellergaard

Opstiler til Akademisk råd 

Jeg stiller op for at sikre, at de økonomistuderendes stemme bliver hørt, når der træffes beslutninger i akademisk råd, således at vi får de bedst mulige rammer for oecon-uddannelsen i fremtiden.