Line2018-11-09T11:40:14+00:00

Om Line

Udover at jeg bruger store mængder tid på det studenterpolitiske og på mit studie, så bruger jeg typisk min tid på at strikke, læse bøger og drikke en øl med mine venner.

 

Hvad fik dig til at gå ind i Studenterpolitik? 

Min interesse for studenterpolitik stammer oprindeligt fra en stigende frustration over nedskæringer på universitetet, som jeg bemærkede påvirkede min faglighed på Religionsvidenskab og mit eget og mine medstuderendes studieliv.

Jeg har et ønske om at blive ved med at arbejde for en forbedring og opretholdelse af de gode uddannelser på Aarhus Universitet, og jeg er overbevist om, at dette arbejde skal ske med en kontinuerlig inddragelse af de studerende på alle niveauer.

Hvad har du tidligere lavet?

I 2016 var jeg næstformand i Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier og studienævnsrepræsentant for Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier i Studienævnet for Institut for Kultur og Samfund.

Efterfølgende har jeg siddet som studenterrepræsentant i Akademisk Råd på Arts og som formand for Artsrådet (Studenterrådet på Arts). Jeg har gennem hele min studietid været aktiv i Religionsvidenskabeligt Fagråd og er i år cheftutor for rusugen på Religionsvidenskab for anden gang.

I 2018 har jeg desuden været den ene af de to repræsentanter i bestyrelsen på Aarhus Universitet. Det er den post, jeg genopstiller til.