Kandidater2019-11-11T09:19:18+00:00

Hvad kan man stemme til?

Studienævn

Studienævnet har ansvar for alt, der vedrører uddannelse, og de eksisterer på næsten alle institutter. Studienævnet består af lige dele repræsentanter for undervisere/forskere og repræsentanter for de studerende, så her er altså rigtig meget direkte indflydelse at få som studerende.

Beslutninger taget i Studienævnet har stor betydning for dit studie. Her behandler repræsentanterne undervisningsevalueringer, rusarrangementer, uddannelsens generelle kvalitet samt sager om dispensation, merit og lignende.

Repræsentanter for de studerende i Studienævnet vælges oftest i fagrådet, da engagerede i fagrådet har fingeren på pulsen med hvilke sager, der optager de studerende.

De studerendes repræsentanter bliver valgt for et år af gangen, mens undervisere/forskere vælges for 3 år af gangen. Man indtræder i Studienævnet pr. 1. februar.

Akademisk Råd

Akademisk råd er et rådgivende organ for dekanatet, som er ledelsen på hvert fakultet. Akademisk Råd har altså ingen beslutningsdygtighed, men behandler og diskuterer vigtige emner angående fordeling af bevillinger, studiestruktur, forskning og uddannelse. Akademisk Råd består både af repræsentanter fra det videnskabelige personale (forskere og ph.d’ere) såvel som repræsentanter for de studerende, der er demokratisk valgte.

Universitetsbestyrelsen

Repræsentanter for de studerende skal vække bestyrelsesmedlemmernes interesse for de sager, som vi studerende synes er vigtige, så der er større mulighed for at få dem drøftet og besluttet på møderne. De mest gængse opgaver for bestyrelsen er økonomi, byggeplaner og strategier for universitetet. De studerende har kun to ud af 11 pladser i bestyrelsen.